home

In het spraakgebruik geldt dat je je huis niet zelf Seminar zelf huis verkopenverkoopt als je de hulp van een makelaar inschakelt. Zoals ik al eerder in een artikel heb geschreven (zie artikel: Mijn huis verkoop ik zelf) ben ik het daarmee niet eens: een huis verkopen is iets dat iedereen altijd zelf doet!

Want of je nu wel of geen makelaar inschakelt: in beide gevallen ben jij degene die jouw huis verkoopt, niemand anders. Los van de manier waarop je dat aanpakt, vind ik dan ook dat jij aan het roer van het project “zelf huis verkopen” moet gaan staan en moet blijven staan.

Kennis en Informatie

Om zelf een goede regisseur van de verkoop van je huis te kunnen zijn heb je kennis en informatie nodig. Je hoeft natuurlijk geen expert op alle terreinen te zijn, maar je moet voldoende overzicht en inzicht hebben in alle belangrijke stappen van het proces. Die kennis en informatie heb je nodig om een goed plan te maken. Een aantal vragen dat daarbij aan de orde komt is onder meer: wat zijn je doelen met de verkoop, wanneer moeten ze bereikt zijn, hoe moet het proces gaan verlopen, bij welke onderdelen wil je hulp inschakelen? En als je hulp wilt inschakelen: wat ga je uitbesteden, wie moet het voor je gaan doen en hoe kies je daarvoor een goede persoon?

Plan van aanpak

Het is vaak lastig om een goed plan van aanpak te maken op een terrein waar je niet goed thuis bent en geen uitgebreide ervaring hebt. Toch is het heel belangrijk dat jij zelf op hoofdlijnen het project in handen houdt en aanstuurt. Daarom is het ook belangrijk om eens goed te gaan zitten voor het maken van een plan van aanpak, jezelf daarbij de juiste vragen te stellen en de antwoorden daarop voor jezelf op te schrijven.

Door zo’n plan van aanpak op hoofdlijnen wordt het makkelijker om het verder uit te werken, keuzes te maken, op bepaalde terreinen hulp in te schakelen en te komen tot een planning en taakverdeling voor de veelheid van dingen die in de loop van het project moeten gebeuren.

Herstart

Het kan ook zijn dat je huis al wat langer te koop staat en er zich geen mensen met belangstelling melden of de verkoop ondanks belangstelling nog niet is gelukt. Ook dan is het goed om eens helemaal opnieuw bij het begin te beginnen en het plan van aanpak eens goed tegen het licht te houden en op de nodige punten te herzien. Of misschien ben je niet echt met een goed plan van start gegaan en is het goed om dat alsnog te doen.

Workshop

Voor alle projecten geldt dat een goede voorbereiding zichzelf terugbetaalt. Een goede voorbereiding zorgt voor minder kosten, minder fouten, betere keuzes, een betere planning en een grotere kans op het bereiken van het gewenste resultaat.

Ik weet uit ervaring dat een goede voorbereiding voor de verkoop van je huis in de huidige markt enorm belangrijk is. Ik weet ook dat het voor veel mensen lastig is om een goed plan te maken voor een project waarin je weinig ervaring hebt. Daarom heb ik besloten een workshop te organiseren. In deze workshop help ik mensen met een goede start voor de aanpak van de verkoop van hun huis of ik help hen om het lopende proces van de verkoop van hun huis onder de loep te nemen en te “resetten”.